लाका कागु जिगु न्ह्यःत

–सरीता डंगोल

लाका कागु जिगु न्ह्यःत


लाका कागु जिगु न्ह्यःत

–सरीता डंगोल

 

म्हिगः चान्हय् न्ह्यः लाका काल

फ्यास्ट ट्रयाकपाखें खोना बचेयाये माल धागु सलं

द्यःने मफत, डोजरया सः थ्वयाच्वन

खोनाया ज्वःमदुगु सम्पदा व भूमिया चित्कार थ्वयाच्वन

सम्पदा व भूमिइ धयाच्वन बचे याः जिमित न्ह्याथे याना साः

भूमिइ सयाच्वंगु वा, तुँ , आलु व मल्ताया चित्कार

न्यं न्यं द्यनेत कुत याना, तर मफत

डोजर, सावेल, ज्याभःतयगु छुं दोष दु थन

डोजरं थःगु दायित्व जक पूवंकुगु खः

गन दु  डोजरतयगु दोष थन

खोनाया भूमि व  सम्पदा त्यला कायेत

सम्पदा स्यकुपिं निर्दयी योजनाकारतयगु ज्या खः थ्व

विचरा डोजर ख्वयाः ख्वयाः भूमि स्यकाच्वन

सु नां थुइगु, डोजरया थ्व पिडा

विचरा डोजरया बाध्यतायात लुमंका जिं

२५ दँ न्हय् किपा च्वयेत वनागु थ्व ठाय, खोना

जिगु भावनात्मक सम्बन्ध दुगु गाँ, थ्व खोना

गुलि किपा च्वया, गुलि प्रदर्शनी याना जिं

तकमःछि विदेशय् जुगु प्रदर्शनीइ खोनायात म्हसिका बिया जिं

तर थौं फ्यास्ट ट्रयाकं नयाच्वंगु इलय्, मन जिगु ख्वःल धुरु धुरु

सुनां जक थुइगु जिगु भावनात्मक सम्बन्ध

विदेशी पर्यटक वइबलय् गर्व जुया चाहिकेगु थ्व ठाय्

आः फ्यास्ट ट्रयाकं याना छु क्यनेगु जुइ

द्यने मफत फ्यास्ट ट्रयाकं याना

प्रदेश ३ य् फ्यास्ट ट्रयाकया छु दइ उपलब्धी

गन ५ दँ लिपा कलकत्ता, दिल्ली व ढाकाया रुप काइ कि

लँधुछि मनूमनू, रिक्सा, गाडीया चाप

सम्पदात झिसं हे मालेमालिगु अवस्था

चिन्ता व पीरं द्यने मफत वं चान्हय्

लाका काल जिगु न्ह्यःत  फ्यास्ट ट्रयाकं

जिगु विदेशी पर्यटक पासापिन्सं व खोना मालिबलय्

जिं छु क्यनेगु जुइ, ग्याचिकु व पीर जुल जित

ग्याःग्या २५ दँ न्हय्या जिं च्वयागु चित्रतयगु स्वया फोटो

झसुका तया जिगु मन हाकनं ख्वल

गनं फ्यास्ट ट्रयाकतयसं लाका काइगु खः कि धकाः

खोनाया सौन्दर्य व सम्पदा लाका कयाच्वंगु दु

बचे यायेनु फुक्कं जाना थ्व इलय्

म्वाः, फ्यास्ट ट्रयाक थ्व प्रदेशय्

थुइके नु नागरिक, कलाकार, पर्यटक व सम्पदाया भावनात

बुद्धीमदुपिं योजनाकारतयसं याना

बुलुँहँ  न्ह्यनेत्यगु दु फुक्कं गाँ सम्पदा, देग, फल्चात

सम्पदाया अभिलेख इतिहास मदयेत्यगु दु

तःतःजागु भवनं शहर स्यकाच्वंगु दु

बुलुहँ पुलांगु चाःया छेँय् पौया सौन्दर्य

आः चित्र व  फोटोय् जक सिमित जुइगु जुगु दु

५ दँय् झिगु पुलांगु सम्पदा गाँ लोप जुइगु ग्याचिकुं

द्यने मफत, खोनायात फ्यास्ट ट्रयाकं यंकिगु ग्याचिकुं

( नांजाम्ह  कलाकार सरीता डंगोलं खोनाया चित्कारयात कया च्वयादिगु चिनाखं खः, छम्ह कलाकारया सः खः। नापं थ्व चिनाखंलय् प्रयोग जुगु च्चकिपा (चित्र) वयकलं वाटर कलर छ्यला खोनाया चित्कारयात कया च्वयादिगु खः)