स्याचुगु लिसः 

- सुधीर ख्वबि

स्याचुगु लिसः 


स्याचुगु लिसः 

 सुधीर ख्वबि, यल  

थ्व ई
छगू खनेमदुगु ग्याः चिकुं
थरथर जुयाच्वंगु दु , दक्व मन  ।

छ्यं फुसय्  तरवार यखाना तःगु थें
ग्याः चिकुं वचुसे ख्वाःपाःत 
थःथःगु ख्वाः त्वपुया च्वनाच्वन ।

यध्यपि, मस्यु सुनां नं
सुयागु भाग्य मभिना च्वन
सुयागु जीवन रेखा चिहाकः जुयाच्वन ।

सुनां छु स्यू ?
सुयागु ई  बःलानाच्वन
अले सुयागु ई तसकं कमजोर ।

थ्व अदृश्य ग्याः चिकुं
ताण्डव याना क्यनिगु अवस्थाय् 
तःमि चीमिया भेदभाव याईमखु अवस्य ।

वेरोक टोक
न्ह्याथाय नं दुहाँवने फु 
थ्व ग्याः चिकुं ।

हरेक छेँ, दरवार , संसद भवनयात
जेल दयेका कुनेफु  
च्याम्बर याना सासः कुंकेफु ।

होशियार !
ग्याः चिकुं , सिकार माले ज्याय् 
विश्व भ्रमणय् वयेधुंकुगु दु ।

अले सारस  ग्याः चिकुइ म्वायेत बाध्य 
इमा इतःमितः जुयाच्वंगु दु 
डाँफे नं ग्याना छेँय् दुने लिकुनाच्वंगु दु ।

थ्व  क्रम न्ह्यानाच्वंगु दु 
इमु, मुजुर, गालिक रोस्टर
व मेपिं पंछीत आक्रान्त जुयाच्वंगु दु  ।

सायद
ग्याः चिकुं हिटलर जुइगु सोचय्
सायद नेपोलियन जुइगु होडय्  ।

अले  ग्याः चिकुया साम्राज्य दयेकेतः  , 
हलिं त्याकेमास्ते वः
हलिं बुके मास्ते वः ।

आत्मविश्वासया  धरातलं
सतर्कताया ल्वाभः छ्यलाः 
खनेमदुम्ह थ्व शत्रुया साम्राज्य ध्वस्त यायेत।

थ्व ई 
म्वाःमदुगु हल्लाया हूलय्
खने मदुगु ग्याः चिकुया ग्याःयात बुकेत 
बीगु हथाय् जुइधुंकल छगू स्याचुगु लिसः ।

( थुकी  उल्लेखित पंछीत थीथी देया राष्ट्रिय पंछीत खः -च्वमि )