दैनिक उपभोग्य वस्तुया भाःधलः तयेत यल महानगरपालिकाया निर्देशन

दैनिक उपभोग्य वस्तुया भाःधलः तयेत यल महानगरपालिकाया निर्देशन


चैत २१ - यल महानगरपालिकां महानगरदुनेया फुक्क किराना पसललय् दैनिक उपभोग्य वस्तुया भाः धलः तयेत निर्देशन बिउगु दु । लकडाउनया नामय् अप्व धिबाः कया सामान मियाच्वन धकाः खँ वसेलिइ महानगरपालिकां सूचं पिकया फुक्क किराना पसललय् दैनिक उपभोग्य वस्तुया भाःधल तयेत निर्देशन बिउगु खः । थुकिया  अनुगमन जुइगु व धलः तगु मलुसाः कारबाही यायेगु धकाः महानगरपालिकां धागु दु ।