येँय् आः मेला, महोत्सवलिसें सभा जुलुस यायेमदइगु

येँय् आः मेला, महोत्सवलिसें सभा जुलुस यायेमदइगु


असोज १४ - जिल्ला प्रशासन ज्याकु येँय् नं हन्चा चान्हय् १२ ताः इनिसें लागू जुइकथं म्वाःमदयेकं मनूत म्वः म्वः जुइगु, मेला व महोत्सव यायेत रोक तःगु दु।

येँय्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालं जारी याःगु आदेशय् छेँय् पिने मनूत मुनेमदइगु, सभा जुलुस यायेमदइगु, जात्रा महोत्सव व भ्वँय् थज्याःगु यायेमदुगु धागु खः।

मेगु आदेश मवतलेंया लागि थज्याःगु व्यवस्था लागू याःगु खः। कोभिड-१९ या सङ्क्रमण दनिगुलिं न्ह्यनेवयाच्वंगु नखःचखः नं साङ्केतिक रुपय् जक हनेत आदेशय् धयातगु दु।