ख्वप केन्द्रविन्दु जुया सुथय् भ्वखाय् ब्वःल

ख्वप  केन्द्रविन्दु जुया सुथय् भ्वखाय् ब्वःल


साउन ८- ख्वप केन्द्रविन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःगु दु।

सुथसिया ७:०५ मिनेटय् ३.५ रेक्टर स्केलया भ्वखाय् ख्वपया सल्लाघारी केन्द्रविन्दु जुया ब्वःगु राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं धागु दु।

भ्वखाचं जखःया लागा संकूगु दु।