आइतबाः सुथय् भ्वखाय् ब्वल

आइतबाः सुथय् भ्वखाय् ब्वल


असोज ३१ –  गोरखा केन्द्रविन्दु जुया इतबाः सुथय् भ्वखाय् ब्वगु दु।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रया कथं गोरखा केन्द्रविन्दु जुया सुथसिया :०९ ताइलय्  ४. रेक्टर स्केलया भ्वखाय्  ब्वःगु खः। 

भ्वखाचं गोरखा जखःया जिल्ला संकूगु खः।