दोलखा केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःल

दोलखा केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःल


असार २ – थाैं सुथय् दोलखा केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःगु दु ।

दोलखाया लामाबगर केन्द्रबिन्दु जुया ४ फुति १  रेक्टर स्केलया भ्वखाय् ब्वःगु खः । भ्वखाय् सुथसिया ९ ता ई जुया  ५३ मिनेटलय् ब्वःगु धकाः राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं धागु दु ।