पाँचखाल केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःल

पाँचखाल केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःल


असार ४ – थाैं बहनी काभ्रेपलाञ्चोक केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःगु दु ।

काभ्रेपलाञ्चोकया पाँचखाल केन्द्रविन्दु जुया ३ फुति ८ रेक्टर स्केलया भ्वखाय् ब्वःगु खः । भ्वखाय् बहनी ७ ता ई जुया  १ मिनेटलय् ब्वःगु धकाः राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं धागु दु ।