ताप्लेजुङ्गय् आइतबाः भ्वखाय् ब्वल

ताप्लेजुङ्गय् आइतबाः भ्वखाय् ब्वल


पुस १९ - ताप्लेजुङ्गय् आइतबाः  भ्वखाय् ब्वःगु दु ।

राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रया कथं आइतबाः सुथय् १०:४४ मिनेटय्  ताप्लेजुङ्ग केन्द्रविन्दु दयेकाः ४.४ रेक्टर स्केलया भ्वखाय् ब्वगु खः।

भ्वखाचं ताप्लेजुङ्गनापं जखया ठाय् संकुगु खः।