तोखाय् क्वःबुँइचा संकलन याना हइपिन्त किलोया ५० तका

तोखाय् क्वःबुँइचा संकलन याना हइपिन्त किलोया ५० तका


असार १८ - तोखा नगरपालिकां क्वःबुँइचा सलह सङ्कलन याना थःगु वडाय् बिइ हइपिन्त किलोया ५० तका प्रोत्साहन भत्ता बिइगु जुगु दु।

येँया उत्तरी क्षेत्रय् लाःगु तोखां नेपाःया कृषि क्षेत्रया हाथ्या कथं खनेदुगु क्वःबुँइचा नियन्त्रणया लागि उगु योजना हःगु खः। नगरपालिकाया प्रमुख प्रकाश अधिकारीं क्वःबुँइचां यक्व ल्याखँय् कृषिबाली नष्ट यासेलिइ थुकिया नियन्त्रणय लागि प्रोत्साहनस्वरुप रकम उपलब्ध याकेगु घोषणा यानागु धयादिल।

तोखां क्वःबुँइचा नियन्त्रणया लागि किं च्वनेगु ठाय् माला सुथसिया  ६ ताः निसें ८ ताःतक व सनिलया ६ ताःनिसें  ७ ताःतक मालथियन, क्लोरोपाइरिफस, बोरिक एसिड थज्याःगु विषादी प्रयोग यायेत किसानतयत यनाप यानादिल।

अथेहे नगरपालिकं क्वःबुँइचा च्वंगु सिमा संका बिस्केगु, क्वःबुँइचा अप्व प्रोटिनयुक्त जुगुलिइ स्याना हेँय् खाःयात दानाया रूपय् नकेत कृषकतयत सुझाव ब्यूगु दु।