क्षमा पूजा याना सक्वया बिस्काः जात्रा सुरु

क्षमा पूजा याना सक्वया बिस्काः जात्रा सुरु


चैत ३० - क्षमा पूजा याना सक्वया बिस्काः जात्रा सुरु जुगु दु । दँय् दँस  चैत्र ३० गते पूजा याना यःसिँ थना न्ह्याइगु सक्वया  बिस्काः थुगुसिइ कोरोना भाइरसया संक्रमणया  जोखिमया कारणं यःसिँ मथसें क्षमा पूजा याना ह्याःगु खः ।   प्यम्ह न्याम्ह  गुठियाःत जक च्वना क्षमा पुजा जुगु धकाः गुठियाः  श्रीकृष्ण श्रेष्ठं धयादिल ।

सक्वया विस्का जात्राया झ्वलय् गणेश, महालक्ष्मी व रुद्रायणी पूजा याना ११ ल्हाःया छगू हलिंपताः नाप ३२ ल्हाःया यःसिँ थनिगु परम्परा दुगु खः । जबकि ख्वपया विस्का जात्राया झ्वलय् गणेश, महालक्ष्मी, रुद्रायणी पूजा, भैरव रथयात्रा नापं ३५ ल्हाःया निगू हलिंपताः , ५५ ल्हाःया यःसिँ थनिगु परम्परा दु। थाै थनिगु यःसिँ बैशाख २ गते क्वथलिगु खः ।