सक्वया माधव नारायण धल दनिपिन्त थौं चिभ्वय् नकिगु

सक्वया माधव नारायण धल दनिपिन्त थौं चिभ्वय् नकिगु


माघ १४ - लच्छि ताःहाकःगु श्री माधव नारायण स्वस्थानी ब्रत लिसें सालीखुसि मेला न्ह्याकेगु झ्वलय् थौं बहनि चिभ्वय् नकेगु व जल कायेगु ज्या जुइत्यंगु दु ।

दँय्दसं पोहेलाथ्व पुन्हि मिला पुन्हिनिसें सिल्लाथ्व पुन्हितक न्ह्याइगु लच्छिया स्वस्थानी धलं कन्हय्निसें शुरु जुइत्यंगु दु। थौं धलं दनीपिन्त चिभ्वय् नकीगु सक्वया संस्कृतिकःमि प्रकाश मान सक्वं धयादिल । धलं दनीपिन्सं लच्छितक चि त्वःतेमाःगुुलिं  माधव नारायणया धलं दनीपिन्त चि तयाः भ्वय् नकीगु खः। झिंछलातक ब्रम्हपुरय् बिज्याकातःगु माधव नारायणया मूर्तियात थुगुसि कजिया छेँय् हयाः विशेष पूजा यानाः न्हिनय् चिभ्वय् नकाः शाली खुसिइ च्वंगु द्यः तइगु फल्चाय् बिज्याकीगु नं संस्कृतिकःमि सक्वं धयादिल ।

थ्वहे दथुइ, थुगुसि सक्वया नारीखुसिइ लच्छि ताःहाकःगु माधव नारायण स्वस्थानी धल न्यय्म्हसित जक दंकेबिइत्यगु दु। श्री माधव नारायण स्वस्थानी धलं व नारीखुसि सुधार समितिया कन्हय् धलं दनिपिनिगु म्हिगः कोरोना परीक्षण यागुलिइ न्येम्हसिगु रिर्पोट नेगेटिभ वगु दु । थुगुसि धलं दनाः अप्सं च्वनीपिन्त पिसिआर व एण्टीजेन लिसें निमोनिया लक्षणया नं परीक्षण यानाः मेमेगु ल्वय् नापं दु वा मदु स्वयाः मदुसा जक अप्सं च्वनाः धलं दनेगु धलखय् तयेगु नियम दयेकातःगु दु। संस्कृति व परम्परा ल्यंकाः जनस्वास्थ्यया नं रक्षा यायेगु तातुनाः थथे यानागु समितिया नायः मिजेन्द्र काजी श्रेष्ठं धयादिल।

थ्वहे झ्वलय् अप्सं च्वनीपिं थौं बहनि तक सक्वय् बासं च्वनेत वइ। नेवा भासं नारी खुसि धाइगु शाली खसिइ लच्छितक कजिया परिवारया मिजंपिन्सं द्यःयात न्ह्याथाय् यंकूसां ल्यूल्यू वनाः विचाः यायेमाःगु चलन दु । अप्सं जःछि मिसापिं सक्वया प्यंगू ध्वाका दुने बासं च्वनेमाःगु चलन दुसा मिजंपिं माधव नारायण नापं स्थानीय धलंपुइ च्वनेगु याइ ।