मेक्सिकोय् शक्तिशाली भ्वखाय् ब्वल

मेक्सिकोय् शक्तिशाली भ्वखाय् ब्वल


भदाै २३  -  मेक्सिकोया प्यासिफिक रिसोर्ट शहर अकापुल्कोलिक्क मङ्गलबाः ७.१ म्याग्निच्युडया भ्वखाय् ब्वःगु दु। आःतक वगु समाचारकथं भ्वखाचं यानाः म्होति नं छम्ह मनू सिगु दु।

कोयुका डे बेनिटेज शहरलिक्कंया छगू पोल क्वःदला छम्ह सिगु गुएरेरो राज्यया गभर्नर हेक्टर अस्टुडिलों धयादिगु दु । भ्वखाचं याना राजधानीइ सलंसः किलोमिटर तापाक्क दुगु छेँय्त नं संकूगु धागु दु। भ्वखाय्या केन्द्र गुएरेरो राज्यया एकापुल्कों ११ किलोमिटर दक्षिणपूर्वय् जूगु अनया राष्ट्रिय भूकम्प विभागं धागु दु।

भ्वखाय् लिपा ४ म्याग्निच्युड वा वयां च्वय्यागु दर्जन मल्याकं लिभ्वखाय् ब्वगु विभागं धागु दु।