यलया थ्व, थ्व ठासय् कन्हय् व कसं मत वनिगु

यलया थ्व, थ्व ठासय् कन्हय् व कसं मत वनिगु


साउन २२ - यलया छु छु ठासय् शुक्रबाः व शनिबाः न्हिच्छि मत वनिगु जुगु दु । 

पुल्चोक वितरण केन्द्रया टेकु रि‌ङ रोड फिडरं वितरण जुयाच्वंगु ११ केभी लाइनय् न्हूगु फिडर सालिगु ज्या यायेमाःगु जुगुलिइ शुक्रबाः व शनिबाः सुथसिया १० ताः ईनिसें सनिलया ५ ताः ईतक मत वनिगु विद्युत् प्राधिकरणं धागु दु । 

टेकु रिङरोड फिडर अन्तर्गत बागडोल क्षेत्र जख, सनराइज टावर अफलोडल, सानेपा रिङ ‌रोडपिने, खाद्य गोदाम जख, चाइनिज क्याम्प लगायतया ठासय् मत वनिगु प्राधिकरणं धागु दु।