थौं तछलाथ्व पारु, थिमि करुणामयया न्हवं यायेमाःगु दिं

थौं तछलाथ्व पारु, थिमि करुणामयया न्हवं यायेमाःगु दिं
फाइल किपाः


जेठ २८ - थौं तछलाथ्व पारु, थिमि करुणामय लोकेश्वरया न्हवं यायेमाःगु दिं खः ।

मध्यपुर थिमिया दथुइ बालकुमारीइ दुगु करुणामयया देगः लागाय् सनिलय् थौंया दिनय् न्हवं याइगु खःसाः न्हवंलिपा थिमि करुणामयया सिथि नखः खुनु जात्रा यानाः पुलां थिमि देय् चाःहिकीगु परम्परा दु।

तर थुगुसिइ नं कोरोना भाइरसया संक्रमण फैलेजुयाच्वंगुलिं तयातःगु निषेधाज्ञाया कारणं थौं थिमि करुणामया न्हवं विधि जक पूवंकेगु कथं जुइगु मध्यपुर थिमी नगरपालिकाया मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठं धयादिल।

अथेहे द्यःयात थौं क्षमा पुजा याइगु गुरुजु शान्तरत्न बज्राचार्यं धयादिल।