लुँवहँ पसलं खुया यंकुपिं स्वम्हसित ज्वंन

लुँवहँ पसलं खुया यंकुपिं स्वम्हसित ज्वंन


जेठ २० - लुँवहँ पसलय् खुगु द्पंनय् येँय् स्वम्हसित ज्वंगु दु

येँय् महानगरपालिका सरकारीधाराया नोर सुन चाँदी पसलं २ लख २३ द्वः ७२० तकाति बराबरया लुँवहँया तिसाः खुया यंकुगु अभियोगय् ३ म्हसित प्रहरीइ ज्वंगु खः। गोगबुँ च्वनिम्ह पोखरा अमरसिंङ चोकया मिलन तामाङ, ठमेल च्वनिम्ह नुवाकोट तार्केश्वर गाउँपालिका ४ या ३१ दँया प्रेम तामाङ व भारत मोतिहारीया २५ दँया ऋषिमुनि कुमारयात अपराध महाशाखा टेकुं खटे जुगु प्रहरीइ ज्वंगु खः ।

प्रहरीइ इमिके दुगु मंगल सुत्र, चन्द्रमा हार, वहँया पाउजुनापं थीथी तिसाः बरामद याःगु दु ।इपिंमध्ये मिलन तामाङ खुइगु ज्याय् संलग्न,  प्रेम तामाङ व ऋषिमुनि कुमार खुयाहगु सामान न्यायेगु ज्याय् संलग्न जुगु सीदुगु धकाः महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुं धागु दु ।