चान्हय् भ्वखाय् ब्वःल

भ्वखाय् चान्हय् सिया ११ इ जुया ५३ मिनेटय् ब्वःल

चान्हय्  भ्वखाय् ब्वःल


बैशाख ३१ - थाैं चान्हय्  दोलखा केन्द्रबिन्दु जुया भ्वखाय् ब्वःगु दु ।  दोलखा केन्द्रबिन्दु जुया ५ फुति ३ रेक्टर स्केलया भ्वखाय् ब्वःगु खः । भ्वखाय् चान्हय् सिया ११ ई जुया ५३ मिनेटय् ब्वःगु धकाः  राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रं धागु दु । भ्वखाचं स्वनिगयात न संकुगु खः ।