येँय् २ म्ह सिनाच्वंगु अवस्थाय् लुत

येँय् २ म्ह सिनाच्वंगु अवस्थाय् लुत


मंसिर ९ - येँय्या नयाँबजार व मनमैजुइ २ म्ह सिनाच्वंगु अवस्थाय् लूगु दु। प्रहरीया कथं महानगरपालिका १६ नयाँ बजारय् गार्मेन्टय् ज्या याइम्ह मोरङ छेँय् जुम्ह ४६ दँया नटबर शर्मा महानगरपालिका १७ नयाँबजार खुसिबु पार्कलिक्क लँय्या पेटीइ बुधबाः सिनाच्वंगु अवस्थाय् लूगु खः।

अथेहे येँय् तारकेश्वार नगरपालिका ९ मनमैजुया बुँइ अन हे च्वनिम्ह रुकुम (पूर्व) भुमे गाउँपालिका ३ छेँय् जुम्ह २२ दँया प्रबिन पुन मगर बुधबाः सिनाच्वंगु अवस्थाय् लूगु प्रहरीइ धागु दु।

घटनातय्गु सम्बन्धय् प्रहरीइ अनुसन्धान यानाच्वंगु धागु दु।