सोमबाः निकः भ्वखाय् ब्वःल

सिन्धुपाल्चोकया चाकु केन्द्र  व दैलेखया वालुवाटार केन्द्र

सोमबाः  निकः भ्वखाय् ब्वःल


बैशाख १५ - सोमबाः सुथय् निगू ठासय् भ्वखाय् ब्वःगु दु । भूकम्प मापन केन्द्रया कथं सोमबाः सुथय्  सिन्धुपाल्चोक केन्द्र  व दैलेखया वालुवाटार केन्द्र जुया चिधंगु भ्वखाय् ब्वःगु खः

सुथसिया ७ बजे जुया १२ मिनेटय्  सिन्धुपाल्चोकया चाखु केन्द्र जुया  ३.३ म्याग्नेच्युड व सुथसिया ५ बजे जुया ३० मिनेटय्  दैलेखया वालुवाटार केन्द्र जुया ३.५ म्याग्नेच्युडया चिधंगु भ्वखाय् ब्वःगु केन्द्रं धागु दु ।