छक्कंल १३ म्ह कोभिड संक्रमित लुगु उदयपुर जिल्लाय् परीक्षण तीब्र

थप १५२ म्हसिगु स्वाब संलकन याना पीसीआरपाखे परीक्षण

छक्कंल १३ म्ह कोभिड संक्रमित लुगु उदयपुर जिल्लाय् परीक्षण तीब्र


बेशाख ८ - स्वास्थ्य मन्त्रालयं नेपालय् कोरोना संक्रमित फुक्कसिगु वासः जुयाच्वंगु व इमिगु स्वास्थ्य अवस्था सामान्य जुगु धागु दु । सोमबाः मन्त्रालयस् जुगु नियमित पत्रकार सम्मेलनय् मन्त्रालयया प्रवक्ता डा बिकास देवकोटां संक्रमित ३१ मध्ये ४ म्ह छेँय् लिहाँवनेधुक्कुगु व ल्यदनिगु वासः जुयाच्वगु जानकारी बियादिल । छक्कंल १३ म्ह कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित लुगु उदयपुर जिल्लाय्  सरकारं परीक्षणयात तीब्र यागु  वयकलं धयादिल । संक्रमित लुगु क्षेत्रया थप १५२ म्हसिगु स्वाब संलकन याना पीसीआर प्रविधिपाखे परीक्षण जुयाच्वंगु मन्त्रालयया प्रवक्ता देवकोटां धयादिल ।

मन्त्रालयया कथं आतक ३३,५६२ म्हसिगु पीसीआर व आरडीटी प्रविधिपाखं कोभिड–१९ या परीक्षण जुइधुक्कुगु दु । गुकिइ पीसीआरपाखें ८,४१४ म्ह व आरडीटीपाखें २५,१४८ म्हसिगु परीक्षण जुगु देबकोटां धयादिल । थुथाय् क्वारेन्टाइनय् ५,९३६ म्ह व आइसोलेसनय् १११ म्ह च्वनाच्वगु दुसाः रेडजोनय् २६३ म्ह लागु दु ।