चिभा चैत्य थज्याःगु सम्पदा छाय् संरक्षण याना तयेमा

चिभा चैत्य थज्याःगु सम्पदा छाय् संरक्षण याना तयेमा
@krmaharjan / Location: Itumbahal, Kathmandu


जेठ २७ -   चिभा चैत्य थज्याःगु सम्पदा छाय् संरक्षण याना तयेमा धइगु विषयलय् चिहाःकगु च्वखं कासा जुइत्यगु दु।

चिभा चैत्य संरक्षणया लागि ज्या यानाच्वगु ल्याम्हतयगु पुच चिभाचैत्यया ग्वसालय् चिहाःकगु च्वखं कासा जुइत्यगु खः। ग्वसाखलकं झीसं चिभा चैत्य थज्याःगु सम्पदा छाय् संरक्षण यायेमा धइगु न्ह्यसःया थीमय् च्वना  १०० खँग्वया लिसः वइगु तछलागा चरेतक दुने  थन बिइत इनाप यागु दु । बालागु लिसःयात सिरपाया व्यवस्था दुगु धकाः ग्वसाखलकं धागु दु।

थगुने २०१९ य् थुगु चिभा चैत्य पुचया पहलय् विश्व स्मारक कोषं स्वनिगःया चिभा चैत्ययात विश्वया चाहिलेमाःगु सम्पदाया धलखँय् तगु खः।