तिसा, धिबाः व आइफोनया लागि सन्तोषी श्रेष्ठया हत्या, भातम्ह सन्तोषयात ज्वन

तिसा, धिबाः व आइफोनया लागि सन्तोषी श्रेष्ठया हत्या, भातम्ह सन्तोषयात ज्वन


चैत ३ - येँया बल्खुया सुकुम्बासी बस्तीया ३३ दँया सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाया हत्या आरोपय् प्रहरीइ वयकया भातंयात ज्वना सार्वजनिक याःगु दु। महानगरीय प्रहरी परिसर येँय् नं हत्या आरोपय् सन्तोष सापकोटायात ज्वना सार्वजनिक याःगु खः।

सोमबाः सनिलय् बोराय् प्वःचिनातःगु अवस्थाय् सन्तोषीया सिम्ह लुगु खः। सन्तोषं मुगःनं केकाः सन्तोषीयात स्यानागु धकाः प्रहरीयाथाय् स्वीकार याःगु दु। सन्तोषयात लँय् जुयाच्वंगु अवस्थाय् कुलेश्वरं प्रहरीइ ज्वंगु खः।

लागुवासः नइम्ह सन्तोष व सन्तोषी दथुइ लिपांगु इलय्  विवाद दुगु जुयाच्वन। प्रहरीया अनुसन्धानं सन्तोषं लागुवासः नसेलिइ इपिंदथुइ स्वापू स्यगु सिइदुगु दु। 

अनंलिपा सन्तोषी जोरपाटीइ थःछेँय् च्वनाच्वंगु व थः अबु, काय् व किजालिसें सन्तोष बल्खुया सुकुम्बासी बस्तीइ च्वनाच्वगु प्रहरीइ धागु दु। 

वंगु सोमबार सानेपाया सहकारीइ किस्ता पुलेत सन्तोषीइ थःछेँय् नं २३ द्वःतका ज्वना वगु व धिबाः सहकारी पुलेन्हयः सुकुम्बासी बस्तीइ थ्यम्ह सन्तोषीयात स्याना सन्तोषं धिबाः लाका कागु प्रहरीया धापू दु। 

बुधबाः जुगु पत्रकार सम्मेलनय् नवासें काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहं लागुवासः  प्रयोगकर्ता जुगुलिइ धिबाःया लागि थः कलायात स्यागु अनुसन्धानं सिइदुगु धयादिल।  ‘आरोपीलिसें ११ द्वः ५०० तका लुगु दु,’ सिंहं धयादिल।

हत्यालिपा सन्तोषीइ क्वःखानातगु लुँया  सिखं, बाला व मारचा,  आइफोन लाका कया सन्तोष बिस्यूवगु एसएसपी सिंहं धयादिल। आइफोन, धिबाः व लुँया तिसाः प्रहरीइ  बरामद याःगु दु।